- På Ericsbo blir borta som hemma -

Stödboende|Ericsbo 

Välkommen till Ericsbo Stödboende!

Ericsbo Stödboende är ett litet familjärt boende med plats för 7 ungdomar. Boendet/villan ligger i ett lugnt område med närhet både till natur och kommunikationer.

Vi välkomnar ensamkommande ungdomar mellan 16-20 år som självständigt klarar av att sköta sina vardagssysslor samt sköta sin skolgång och fritid på ett tillfredställande sätt.

Behovet av hjälp som den enskilde får på stödboendet baseras på beslutande insatser mellan den unge, socialsekreteraren och boendet. Verksamheten kommer därför att anpassas till varje enskild ungdom.

Frihet under ansvar tycker vi är bästa sättet för ungdomen att få växa och utvecklas till en väl fungerande och ansvarstagande vuxen.
På vägen dit erbjuder vi tillsyn av trygga och engagerade vuxna förebilder.

Kontaktpersoner finns tillgängliga och har till uppgift att stötta ungdomen till att integreras in i det svenska samhället vad gäller språk, skola, fritid, kontakt med myndigheter o.s.v.

Kontaktpersonerna är behjälplig med planering av ekonomi och vid behov även med läxläsning. Kontaktpersonerna står till förfogande 3-5 timmar/vecka, allt efter ungdomens behov.

Ungdomarna har förutom eget kylskåp med frysfack även tillgång till kök där det finns två stora kyl och frysskåp samt gott om förvaringsutrymmen. Boendet har tre duschutrymmen och toaletter och ett stort sällskapsrum med TV och tillgång till internet.

Intresseanmälan

EricsBo tar emot ensamkommande med högre stödbehov
EricsBo AB har ny verksamhetschef. Vi har sedan november 2017 en ny verksamhetschef på plats, Majid Tamdjidi. Majid har lång erfarenhet och goda kunskaper om olika tilläggsproblem och extrembeteenden. Under sina tio år som verksamhetschef har Majid jobbat med målgrupper med varierande psykiskt ohälsa, psykiska och neurologiska funktionsnedsättningar som Autism, Autismliknande tillstånd, Aspberger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, Schizofreni, Anorexi/ätstörningar, självskadebeteende, självmordstankar, bipolär sjukdom, Borderline personlighetsstörning, depression, bakterie-/sociala fobier, beroende problematik-missbruk (spel, alkohol, droger, sex …), generaliserad ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, posttraumatisk
stressyndrom (PTSD), psykos (symtom som att höra röster, förföljelsekänsla, syner, …), tvångssyndrom (OCD), utåtagerande beteende, mm.

Ensamkommande med högre stödbehov
Med hänsyn till ovanstående beskrivning av Majids erfarenhet och kompetens har vi bestämt oss för att ta emot ungdomar som har högre stödbehov på grund av sina psykiska eller neurologiska svårigheter.Vi kommer bland annat använda oss av motiverande samtal (MI),
ART, aggressionsträng samt beteendeanalys för den aktuella målgruppen .
Ersättningsnivån för målgruppen bedöms från fall till fall men ligger högre än den ordinarie ersättningsnivån.

Än en gång varmt välkommen till Ericsbo stödboende!© Copyright Ericsbo AB - Ericsbo.se