- På Ericsbo blir borta som hemma -

HVB-hem|Rubinen

Vårt HVB-hem ligger i ett lungt villaområde i Spånga med närhet tilll bra kommunikation i Stockholmsområdet. Hos oss får ungdomarna:

- En trygghet i vardagen
- Engagerad personal - Svensk språkutveckling
- Personlig utveckling / eget ansvar - Egen ekonomi
- Extra stöd vid behov - Inflytande

Barnens behov i centrum

På Ericsbo står barnens behov i centrum och omsorgen är individanpassad. Vi arbetar målinriktat och medvetet med att ge varje enskild individ en stabil grund att stå på i stävan att uppnå självständighet och en god integration i samhället. Vi arbetar för att barnen ska ha en fungerande skolgång, en bra språkutveckling samt en fin personlig utveckling, en intressant och givande fritid och goda relationer till sina närmaste. Med tanke på barnens psykiska/fysiska välmående är kontakten med BUP/sjukvård/tandvård en självklar del av verksamheten. Vi arbetar både individuellt, där alla barn får en mentor som ska vara speciellt uppmärksam på barnets behov och gensvara på dessa efter bästa förmåga, och i grupp.

Trygghet i vardagen
Vi erbjuder barnen trygghet, stöd och vägledning. Vi slussar in barnen i det svenska samhället och språket samtidigt som de ska känna att de kan vara stolta över sitt ursprung. Vi arbetar för att barnen ska bli så självständiga att de så småningom klarar av ett eget boende. Eftersom barnen kommer med traumatiska upplevelser i ”ryggsäcken” och bor endast en begränsad tid på Ericsbo är det av största vikt att de får möjlighet att landa i en lugn och trygg miljö. Då är personalens bemötande av stor betydelse för barnets välmående. Vi har därför ett gemensamt förhållningssätt där barnen bemöts med respekt och empati.

Motiverad Skolgång och meningsfull Fritid
En stabil och regelbunden skolgång är en nyckel in i det svenska samhället. Att ungdomarna ska ta sina studier på allvar är viktigt. Vi ger dem stöd och motivation för att lyckas. Vi uppmuntrar ungdomarna till en aktiv fritid och erbjuder olika alternativ.

Placeringsförfrågan

Ericsbo tar emot ensamkommande med högre stödbehov
Vi tar nu emot ungdomar som har högre stödbehov på grund av psykiska eller neurologiska svårigheter. Vi har sedan november 2017 en konsult i verksamheten som har lång erfarenhet och goda kunskaper om olika tilläggsproblem och extrembeteenden, kunskaper som har överförts till övrig engagerad personal genom intern utbildning och vägledning. Ersättningsnivån för målgruppen är mycket konkurrenskraftig och bedöms utifrån matchningsdokument och efterföljande handlingsplan.

Pojkar och flickor mellan 14-18 år
Ericsbo erbjuder även plats för flickor då det finns möjlighet att placera dem på enskilt våningsplan med separat avdelad toalett och dusch. Tillstånd finns från IVO.

Jourplaceringar
Ericsbo tar emot jourplaceringar för kortare uppdrag.

Vi hoppas att vi ska kunna tillmötesgå era behov.
Varmt välkommen att höra av er till oss för vidare samtal och planering
.

Bilder från Rubinen
                      
Ebo

© Copyright EricsBo AB - Ericsbo.se