- På Ericsbo blir borta som hemma -

Om oss

Sommaren 2013 ansökte vi till Socialstyrelsen (numera IVO) om tillstånd att få starta upp ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar och i januari 2014 flyttade vår första ungdom in på Ericsbo. Vi hade då plats för fem ungdomar.

Idag har vi plats för nio ungdomar på vårt HVB-hem "Rubinen". Dessutom har vi en rad engagerade familjehem runt om i Sverige.

Vår personal har genom åren i branschen samlat på sig lång erfarenhet och goda kunskaper om olika tilläggsproblem och extrembeteenden.

Ungdomarna som kommer till oss liknar vi vid plantor. Om en planta ska växa behöver den sol, vatten och god jord att rota sig i för att få nya och djupa rötter.

- Ericsbo i media -

Ungdomarna som kommer till oss har brutalt ryckts upp från sin familj och sitt trygga rotsystem. Vår uppgift är att varsamt integrera (plantera) ungdomarna in i det nya okända samhället. För att uppnå detta behövs omsorg.

- Ericsbo i TV4 -

Vi vill ge ungdomarna värme, stöd och hjälp till utveckling. Därför har vi en familjär profil som erbjuder en miljö där alla blir sedda och accepterade för den de är. Regler och rutiner hjälper till att ge ungdomarna grundtrygghet och stabilitet. Vi jobbar även med personlig utveckling och hjälper ungdomarna att så snabbt som möjligt ta till sig det svenska språket. Allt för att rotsystemet ska bli så bärande och stabilt som möjligt.

Välkommen till oss!

EricsBo AB har som målsättning att ha en information- och datasäkerhet i enlighet med patientdatalagen samt att följa EU:s datasäkerhetsdirektiv enligt GDPR.

                      
Ebo

© Copyright EricsBo AB - Ericsbo.se