logo                                          Om oss | Boenden Familjehemsvård Uppdragsgivare | Kontakt    




Om oss

Sommaren 2013 ansökte vi till Socialstyrelsen (numera IVO) om tillstånd att få starta upp ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar och i januari 2014 flyttade vår första ungdom in.
Vi hade då plats för fem ungdomar.

Verksamheten utvecklades snabbt under den stora flyktingströmmen 2015 och som mest bedrev EricsBo tre HVB-hem, ett stödboende samt en familjeverksamhet i sin linda.

När flyktingströmmen sedermera avtog var det naturligt för oss, med vår samlade erfarenhet och kompentens, att gå vidare och utveckla familjehemsverksamheten och idag har vi en rad engagerade familjehem runt om i Sverige.

- Ericsbo i media - Ericsbo i TV4 -

Barn som av olika anledningar behöver vår hjälp liknar vi vid plantor.
Om en planta ska växa behöver den sol, vatten och god jord att rota sig i för att få nya och djupa rötter. Likaså behöver ett barn omsorg, kärlek och tydliga gränser för att växa och blomma ut till den person som hen är ämnad att bli.

Barnen som kommer till oss har varierande behov och bakgrund. Vår uppgift är då att hitta rätt hem och familj där matchning och barnens bästa står i centrum. För att stötta våra familjehem tillhandahåller vi välutbildade konsulenter med många års erfarenhet.

Välkommen till oss!

EricsBo AB har som målsättning att ha en information- och datasäkerhet i enlighet med patientdatalagen
samt att följa EU:s datasäkerhetsdirektiv enligt GDPR.




ev-logo

-  Omsorg med hjärta  -