- På Ericsbo blir borta som hemma -

Stödboende|Ericsbo 

Välkommen till Ericsbo Stödboende!

Ericsbo Stödboende är ett litet familjärt boende med plats för 7 ungdomar. Boendet/villan ligger i ett lugnt område med närhet både till natur och kommunikationer.

Vi välkomnar ungdomar mellan 16-20 år som självständigt klarar av att sköta sina vardagssysslor samt sköta sin skolgång och fritid på ett
tillfredställande sätt.

Behovet av hjälp som den enskilde får på stödboendet baseras på beslutande insatser mellan den unge, socialsekreteraren och boendet. Verksamheten kommer därför att anpassas till varje enskild ungdom.

Frihet under ansvar tycker vi är bästa sättet för ungdomen att få växa och utvecklas till en väl fungerande och ansvarstagande vuxen.
På vägen dit erbjuder vi tillsyn av trygga och engagerade vuxna förebilder.

Kontaktpersoner finns tillgängliga och har till uppgift att stötta ungdomen till att integreras in i det svenska samhället vad gäller språk, skola, fritid, kontakt med myndigheter o.s.v.

Kontaktpersonerna är behjälplig med planering av ekonomi och vid behov även med läxläsning. Kontaktpersonerna står till förfogande 3-5 timmar/vecka, allt efter ungdomens behov.

Ungdomarna har förutom eget kylskåp med frysfack även tillgång till kök där det finns två stora kyl och frysskåp samt gott om förvaringsutrymmen. Boendet har tre duschutrymmen och toaletter och ett stort sällskapsrum med TV och tillgång till internet.

Intresseanmälan

EricsBo tar emot ungdomar med högre stödbehov
Vi tar nu emot ungdomar som har högre stödbehov på grund av psykiska eller neurologiska svårigheter. Vi har sedan november 2017 en konsult i verksamheten som har lång erfarenhet och goda kunskaper om olika tilläggsproblem och extrembeteenden, kunskaper som har överförts till övrig engagerad personal genom intern utbildning och vägledning. Ersättningsnivån för målgruppen är mycket konkurrenskraftig och bedöms utifrån matchningsdokument och efterföljande handlingsplan.

Än en gång varmt välkommen till Ericsbo stödboende!

Bilder från Ericsbo


© Copyright Ericsbo AB - Ericsbo.se