- På Ericsbo blir borta som hemma -

Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att du öppnar upp ditt hem och din famn för någon annans barn. Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra fall för en kortare period.

boyEtt familjehem kan se ut på många olika 
sätt, det finns inga givna mallar.
Det finns allt från ensamstående till stora
familjer som
valt att bli familjehem.

Att vara familjehem är intressant,
utmanande och mycket givande.
Det handlar om att öppna dörrarna till sitt
hem, sin familj, sin vardag och att erbjuda
trygghet, riktlinjer och regler.


Detta innebär givetvis en stor utmaning. Ambitionen att bli familjehem måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget innebär är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen.  Intresseanmälan <<< Anmäl ditt intresse här.

För att klara av en placering krävs att man har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga. För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

•    Att ni har kraft, utrymme och känslor över till någon
som verkligen behöver det.

•    Att ni är 25 år eller äldre.

•    Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder
eller kronofogdens register.

•    Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet, utan att någon i familjen
gör avkall på sitt eget sovrum.

•    Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte
hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.

•    Att ni har en stabil inkomst.

•    Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst
och familjehemskonsulenter.

•    Att ni behärskar det svenska språket.


God ekonomisk ersättning
Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Arvodet är den ersättning du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig. Arvodet och omkostnadsersättningen ersätts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. Kontakta oss för mer information.

Handledning
Ni är aldrig utlämnade som familjehem. Vi erbjuder regelbunden handledning och en familjehemskonsulent som går att nå dygnet runt.

Förstärkt familjehem
Ibland har ett barn i familjehem svårare beteendeproblem och är i behov av mer omtanke och stöd med att hålla struktur i sina liv. Dessa barn kan då bo i ett förstärkt familjehem där det finns en vuxen hemma på heltid. Uppdraget kräver mycket tålamod och stort engagemang. Det är vanligt att familjehemmet får extra handledning och ersättning för att det ska fungera så bra så möjligt för barnet.

Är du intresserad av att ställa upp som jour- eller familjehem?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Intresseanmälan
<<< Anmäl ditt intresse här.

ice
Ebo

© Copyright EricsBo AB - Ericsbo.se