logo                                          Om oss | Boenden Familjehemsvård Uppdragsgivare | Kontakt    
Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att du öppnar upp ditt hem och din famn för någon annans barn.
Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra fall för en kortare period.


Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, lejon
det finns inga givna mallar. Det finns allt från ensamstående till  stora familjer som valt att bli familjehem.

Att vara familjehem är intressant,utmanande och mycket givande. Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och att erbjudatrygghet, riktlinjer
och regler.


Detta innebär givetvis en stor utmaning. Ambitionen att bli familjehem måste delas av
samtliga medlem
mar i familjen och en samsyn om vad uppdraget innebär är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen. Intresseanmälan <<< Anmäl ditt intresse här.

För att klara av en placering krävs att man har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga.
För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning.
Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:


•    Att ni är 25 år eller äldre.

•    Att ni har kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.

•    Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans
register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.

•    Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan  erbjuda det
placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt eget sovrum.

•    Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand,
är inneboende eller dylikt.

•    Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter.

•    Att ni behärskar det svenska språket.

•    Att ni har en stabil inkomst.


God ekonomisk ersättning
Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Arvodet är den ersättning du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig.
Arvodet och omkostnadsersättningen ersätts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. Kontakta oss för mer information.

Handledning
Ni är aldrig utlämnade som familjehem. Vi erbjuder regelbunden handledning och en familjehemskonsulent som går att nå dygnet runt.

Förstärkt familjehem
Ibland har ett barn i familjehem svårare beteendeproblem och är i behov av mer omtanke och stöd med att hålla struktur i sina liv. Dessa barn kan då bo i ett förstärkt familjehem där det finns en vuxen hemma på heltid. Uppdraget kräver mycket tålamod och stort engagemang. Det är vanligt att familjehemmet får extra handledning och ersättning för att det ska fungera så bra så
möjligt för barnet.

Är du intresserad av att ställa upp som jour- eller familjehem?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Så här gör du
1.
Skicka in en intresseanmälan.
2.
Följ sedan dessa instruktioner.ev-logo

-  Omsorg med hjärta  -