- På Ericsbo blir borta som hemma -

Familjehem och jour

Är du intresserad av att ställa upp som jour- eller familjehem?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Att vara familjehem -
Intresseanmälan

Konsulentstödda familjehem med regelbunden handledning
Ericsbos konsulentstödda familjehemsverksamhet tar emot barn och ungdomar som behöver placeras utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn. Vi erbjuder jourhem samt längre familjehemsplaceringar. Våra familjehem har god kompetens och erfarenhet av att ge barn och ungdomar stöd i sin utveckling
enligt BBICs individuella behovsområden. Specialistkompetens finns avseende hedersproblematik och skyddat boende.

Vi följer vård- och genomförandeplaner och dokumenterar månadsrapporter kontinuerligt enligt BBIC.

Familjehemmen handleds av utbildade familjehemskonsulenter med flerårig erfarenhet av familjehemsplaceringar och familjehemsarbete.
 
Målgrupp
Ericsbo tar emot LVU- och SoL-placeringar gällande barn och ungdomar samt ensamkommande flyktingar under 18 år. Det kan handla om omsorgsbrist eller ungdomens eget beteende.
 
Metod och kompetens
Ericsbo arbetar enligt salutogen metod och har erfarenhet av signs of safety. Vi lägger även stor vikt vid anknytningsteori i vårt arbete.

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer eller har likvärdig utbildning från högskola/universitet. De har god erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten samt flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer. Vid placeringar där barn och ungdomar planeras återvända till sina ursprungsfamiljer lägger vi stor vikt på samarbete med aktuellt nätverk. Vi har god vana av samarbete med socialtjänst och öppenvård, samt erfarenhet av hedersrelaterad problematik och skyddade familjehem. Utifrån personalgruppens och familjehemmens samlade kompetens och erfarenhet har vi möjlighet att möta de ungas individuella behov samt, på ett adekvat sätt, handleda familjehemmen.
 
Ericsbo familjehemsverksamhet tillhandahåller:

•    Hämtning vid placering i familjehem.
•    Kontinuerlig handledning till familjehemmen av utbildad personal.
•    Tillgänglighet för familjehemmet dygnet runt, året om.
•    Grundutbildning i “Ett hem att växa i”.
•    Hjälp med inskrivning i skolan, vårdcentral samt
andra önskade öppenvårdsinstanser.
•    Månadsrapport som skickas till socialtjänsten regelbundet.
•    Familjehemsutredning enligt Socialstyrelsens rekommenderade
metod Nya Kälvesten. Våra erfarna familjehem är
utredda och godkända av kommuner.

Mer information om hur vi jobbar finns i Ericsbos
verksamhetsbeskrivning gällande familjehem.
 
Vi är tillgängliga på jourtelefon dygnet runt alla dagar året om vid placeringsförfrågningar samt som stöd till vår personal och familjehem.© Copyright Ericsbo AB - Ericsbo.se